Huisregels

Ik handhaaf ten alle tijden een aantal huisregels, lees deze alstublieft even door:

Huisregels

1. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

2. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

4. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt.

5. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.

6. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.

7. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

8. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 12 uur voor aanvang.

9. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

10. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

12. Betalingen in de praktijk geschieden uitsluitend contant.